Portfolio našich služeb

Tvorba článků, tiskových zpráv, rozhovorů, reportážíodborný i popularizační formát prezentace vašich aktualit, produktů/služeb, záměrů, výsledků

Copywriting (reklamní texty, slogany, blogy aj.)přesná komunikační linka pro váš web, obal, propagační materiály

Správa sociálních sítíod LinkedIn až po TikTok

Organizace eventů, workshopů, školení (prezenčních i online)připravujeme interní firemní prezentace i velké oborové konference

Specializované strategie, analýzy a budování značkyčemu se věnovat, jak komunikovat směrem k cílovým skupinám v souladu s firemní kulturou

image
image

Propojení s mediálním světemvaše značka bude vidět mezi širší novinářskou obcí

Soutěže (prezenční i online formát)nový formát aktivního zapojení vašich klientů, zákazníků

Propagační předmětynavrhneme, graficky zpracujeme, vyrobíme firemní dárky, předměty udržitelnou formou

Videopřenosy (tiskové konference, prohlášení, představení produktu aj.)

Komplexní mediální kampaněindividuálně sestavená firemní komunikace kombinující všechny PR nástroje

image


Detailně známe a umíme komunikovat agendy


Průmyslové ekologie (odpadové, vodní, obalové hospodářství, nakládání s chemickými látkami a směsmi, ochranu ovzduší, ochrana přírody, EIA aj.),

Komunální ekologie (kompostárny, sběrné dvory, veřejná zeleň, RE-USE centra, aj.),

ESG (environmental, social, governance), uhlíková stopa

Cirkulární ekonomika, LCA (life-cycle assessment),

CSR (společenská odpovědnost firem), SDGs (cíle udržitelného rozvoje),

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta (EVVO),

Ekoznačení, ISO řady ISO 14000, EMAS a další.

image
image
image
image
image
image
image
image